wedstrijd

reglementen

W E D S T R I J D R E G L E M E N T F2 M O T O R E N

  • De wedstrijd bestaat uit 2 omlopen.
  • Bij het aanraken van een boei worden strafpunten toegekend.
  • Als men naast een boei vaart krijgt men O punten.
  • Bij het doorvaren van de rivier gelden volgende punten
  • een boei geraken 2 strafpunten
  • als men buiten de rivier vaart O punten
  • Bij de achteruit boeien , eenmaal in achteruit mag men niet meer in vooruit slaan.
  • Als er een gedeelte van het parcour wordt vergeten worden bij de gemiste boeien 0 punten toegekend.
  • Als men in de dok vaart tellen volgende regels

- een kant geraken 5 strafpunten

- de andere kant geraken 5 strafpunten

- meer maal dezelfde kant geraken 5 strafpunten

- de voorkant van de dok geraken 10 strafpunten

- de boot moet 3 seconden stilliggen als de deelnemer stop roept zoniet 10 strafpunten

- eenmaal in de dok mag de boot niet meer achteruit gaan

- men moet ook rekening houden met de wind

   • Hoofdjuryleden zijn

- Eligius Andre

- Boucquez Nico

- Eligius Marnix

   • Hulpjuryleden moeten altijd bijgestaan worden door een hoofdjurylid

PARCOURS

W E D S T R I J D R E G L E M E N T F3E S N E L H E I D

- De wedstrijd bestaat uit 2 heats, tussen elke heat zit enige tijd.

- In elke heat heb je 2 pogingen.

- Het parcour is vastgelegd, basistijd is max 150 seconden.

- De tijd begint als de boeg van het model bij de eerste boei de poort passeert tot aan het moment de boeg de laatste boei passeert.

- Het parcour bestaat uit 8 poortjes in beschreven volgorde in een zo kort mogelijke tijd zonder het model te stoppen.

- Iedere poort mag maar 1 maal aangevaren worden.

- Men is door de poort heen als het model de verbindingslijn tussen de boeien passeert.

- Het aanraken van een boei wordt alleen geteld als deze zichtbaar draait, als beide boeien draaien telt dit slechts eenmaal.

- Een poort geldt pas als gemist indien men over de buiten poort vaart.

- Indien men een aantal poorten niet in de juiste volgorde vaart gelden deze als gemist.

PARCOURS

M O T O R E N FSRE

under construction